تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات

 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل PICO ظرفیت 16 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس PICO ظرفیت 16 گیگابایت
  13 %
  OFF
  فلش USB 2.0 فیلیپس PICO ظرفیت 16 گیگابایتفلش USB 2.0 فیلیپس PICO ظرفیت 16 گیگابایت
  u2fd16gb-pico
  0 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل PICO ظرفیت ۱۶ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس PICO ظرفیت 16 گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی و نه چندان سنگین می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۱۰۹,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Rain ظرفیت 16 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس rain ظرفیت 16 گیگابایت
  فلش USB 2.0 فیلیپس rain ظرفیت 16 گیگابایتفلش USB 2.0 فیلیپس rain ظرفیت 16 گیگابایت
  u2fd16gb-rain
  0 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Rain ظرفیت ۱۶ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس Rain ظرفیت 16 گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی و نه چندان سنگین می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۸۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Dueto OTG ظرفیت 16 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس OTG ظرفیت 16 گیگابایت
  فلش USB 2.0 فیلیپس OTG ظرفیت 16 گیگابایتفلش USB 2.0 فیلیپس OTG ظرفیت 16 گیگابایت
  u2fd16gb-dueto
  0 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Dueto OTG ظرفیت ۱۶ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس OTG ظرفیت 16 گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی و نه چندان سنگین می‌باشد. شما می توانید این فلش را به موبایل خود وصل کرده و اطلاعات را بین فلش و تلفن همراه خود جابجا نمایید.

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل PICO ظرفیت 8 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس PICO ظرفیت 8 گیگابایت
  فلش USB 2.0 فیلیپس PICO ظرفیت 8 گیگابایتفلش USB 2.0 فیلیپس PICO ظرفیت 8 گیگابایت
  u2fd8gb-pico
  0 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل PICO ظرفیت ۸ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس PICO ظرفیت 8 گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی و نه چندان سنگین می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۸۵,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Snow ظرفیت 32 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس snow ظرفیت 32 گیگابایت
  فلش USB 2.0 فیلیپس snow ظرفیت 32 گیگابایتفلش USB 2.0 فیلیپس snow ظرفیت 32 گیگابایت
  u2fd32gb-snow
  0 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Snow ظرفیت ۳۲ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس Snow ظرفیت 32 گیگابایت، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل PICO ظرفیت 32 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس PICO ظرفیت 32 گیگابایت
  فلش USB 2.0 فیلیپس PICO ظرفیت 32 گیگابایتفلش USB 2.0 فیلیپس PICO ظرفیت 32 گیگابایت
  u2fd32gb-pico
  0 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل PICO ظرفیت ۳۲ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس PICO ظرفیت 32 گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی و حرفه ای می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۱۲۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Snow ظرفیت 16 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس snow ظرفیت 16 گیگابایت
  فلش USB 2.0 فیلیپس snow ظرفیت 16 گیگابایتفلش USB 2.0 فیلیپس snow ظرفیت 16 گیگابایت
  u2fd16gb-snow
  0 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Snow ظرفیت ۱۶ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس Snow ظرفیت 16 گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی و نه چندان سنگین می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۷۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Dueto OTG ظرفیت 32 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس OTG ظرفیت 32 گیگابایت
  فلش USB 2.0 فیلیپس OTG ظرفیت 32 گیگابایتفلش USB 2.0 فیلیپس OTG ظرفیت 32 گیگابایت
  u2fd32gb-dueto
  0 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Dueto OTG ظرفیت ۳۲ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس OTG ظرفیت 16 گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی و حرفه ای می‌باشد. شما می توانید این فلش را به موبایل خود وصل کرده و اطلاعات را بین فلش و تلفن همراه خود جابجا نمایید.

  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Vivid ظرفیت 16 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس vivid ظرفیت ۱۶ گیگابایت
  فلش USB 2.0 فیلیپس vivid ظرفیت ۱۶ گیگابایتفلش USB 2.0 فیلیپس vivid ظرفیت ۱۶ گیگابایت
  u2fd16gb-vivid
  0 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Vivid ظرفیت ۱۶ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس Vivid ظرفیت ۱۶ گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی و نه چندان سنگین می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۹۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Rain ظرفیت 32 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس rain ظرفیت 32 گیگابایت
  فلش USB 2.0 فیلیپس rain ظرفیت 32 گیگابایتفلش USB 2.0 فیلیپس rain ظرفیت 32 گیگابایت
  u2fd32gb-rain
  0 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Rain ظرفیت ۳۲ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس Rain ظرفیت 32 گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 3.0 فیلیپس مدل Rain ظرفیت 16 گیگابایت

  فلش USB 3.0 فیلیپس rain ظرفیت 16 گیگابایت
  فلش USB 3.0 فیلیپس rain ظرفیت 16 گیگابایتفلش USB 3.0 فیلیپس rain ظرفیت 16 گیگابایت
  u3fd16gb-rain
  5.00 out of 5

  فلش مموری USB 3.0 فیلیپس مدل Rain ظرفیت ۱۶ گیگابایت

  فلش USB 3.0 فیلیپس Rain ظرفیت 16 گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی و نه چندان سنگین می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۱۲۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 3.0 فیلیپس مدل Vivid ظرفیت 16 گیگابایت

  فلش USB 3.0 فیلیپس vivid ظرفیت ۱۶ گیگابایت
  فلش USB 3.0 فیلیپس vivid ظرفیت ۱۶ گیگابایتفلش USB 3.0 فیلیپس vivid ظرفیت ۱۶ گیگابایت
  u3fd16gb-vivid
  5.00 out of 5

  فلش مموری USB 3.0 فیلیپس مدل Vivid ظرفیت ۱۶ گیگابایت

  فلش USB 3.0 فیلیپس Vivid ظرفیت ۱۶ گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی و نه چندان سنگین می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۱۲۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Rain ظرفیت 64 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس rain ظرفیت 64 گیگابایت
  فلش USB 2.0 فیلیپس rain ظرفیت 64 گیگابایت
  u2fd64gb-rain
  0 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Rain ظرفیت ۶۴ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس Rain ظرفیت 64 گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی و حرفه‌ای می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۱۷۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Snow ظرفیت 64 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس snow ظرفیت 64 گیگابایت
  فلش USB 2.0 فیلیپس snow ظرفیت 64 گیگابایت
  u2fd64gb-snow
  0 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Snow ظرفیت ۶۴ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس Snow ظرفیت 64 گیگابایت، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی و حرفه‌ای می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۱۶۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD330 ظرفیت 1 ترابایت

  هارد اکسترنال 1 ترابایت ای دیتا HD330
  هارد اکسترنال 1 ترابایت ای دیتا HD330هارد اکسترنال 1 ترابایت ای دیتا HD330
  HD330-1TB
  5.00 out of 5

  هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD330 ظرفیت ۱ ترابایت

  هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD330، با یک ترابایت حافظه داخلی، از طریق USB 3.2 به لپ تاپ یا کامپیوتر شما وصل می‌شود. این محصول با بدنه سیلیکونی خود مقاومت بالایی در برابر ضربه، شوک و لغزش دارد، که آن را به گزینه‌ای ایده آل برای نگهداری اطلاعات شما تبدیل می‌کند.

  ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD330 ظرفیت 2 ترابایت

  هارد اکسترنال 2 ترابایت ای دیتا HD330
  هارد اکسترنال 2 ترابایت ای دیتا HD330هارد اکسترنال 2 ترابایت ای دیتا HD330
  HD330-2TB
  5.00 out of 5

  هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD330 ظرفیت ۲ ترابایت

  هارد اکسترنال 2 ترابایت ای دیتا HD330، محصول کمپانی ADATA می‌باشد و از مقاومت و سرعت بالایی برخورد است؛ همچنین این محصول، با ظرفیت و مقاومت بالا در برابر ضربه و شوک، گزینه‌ای عالی برای ذخیره سازی اطلاعات شخصی شماست.

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD650 ظرفیت 1 ترابایت

  هارد اکسترنال ۱ ترابایت ای دیتا HD650
  هارد اکسترنال ۱ ترابایت ای دیتا HD650هارد اکسترنال ۱ ترابایت ای دیتا HD650
  HD650-1TB
  5.00 out of 5

  هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD650 ظرفیت ۱ ترابایت

  هارد اکسترنال ۱ ترابایت ای دیتا HD650، با یک ترابایت حافظه داخلی، با بدنه سیلیکونی 3 لایه مقاومت بسیار بالایی در برابر ضربه و خش دارد؛ همچنین با رابط USB 3.2 gen1 سرعت بالایی برای انتقال فایل‌ها دارد، که آن را به یک دستگاه مناسب برای ذخیره اطلاعات شما تبدیل می‌کند.

  ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  اس اس دی M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی GAMMIX S11 Pro با ظرفیت 512 گیگابایت

  اس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا مدل S11 Pro
  8 %
  OFF
  اس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا مدل S11 Proاس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا مدل S11 Pro
  S11-Pro
  4.67 out of 5

  اس اس دی M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی GAMMIX S11 Pro با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت

  اس اس دی M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی GAMMIX S11 Pro، با ظرفیت 512 گیگابایت و بهره گیری از فلش 3D NAND، همچنین با سرعت خواندن/نوشتن به طور ترتیبی 3000/3500 مگابایت بر ثانیه، گزینه مناسبی برای سیستم و لپ تاپ‌های گیمینگ، اورکلاکرها و کاربران حرفه‌ای می‌باشد.
  ۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  اس اس دی M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی S40G با ظرفیت 512 گیگابایت

  اس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا S40G
  اس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا S40Gاس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا S40G
  S40G
  4.67 out of 5

  اس اس دی M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی S40G با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت

  اس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا S40G ، با 512 گیگابایت حافظه داخلی، وزن کم، سرعت قابل توجه و همچنین میانگین طول عمر بالایی که دارد، آن را به یک انتخاب مناسب برای ارتقاء سیستم شما تبدیل می‌کند.

  ۴,۴۹۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  اس اس دی M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی SX6000 Lite با ظرفیت 512 گیگابایت

  اس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا SX6000 Lite
  14 %
  OFF
  اس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا SX6000 Liteاس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا SX6000 Lite
  SX6000-Lite
  4.67 out of 5

  اس اس دی M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی SX6000 Lite با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت

  اس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا SX6000 Lite ، با 512 گیگابایت حافظه داخلی مناسب برای ارتقاء سیستم‌ها و لپ‌تاپ‌های رندرینگ، گیمینگ و اورکلاکرهای حرفه‌ای است. همچنین با رابط PCIe Gen3x4 یک تجربه فوق‌العاده‌ای را برایتان به‌ همراه دارد.

  ۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۳,۴۴۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  اس اس دی M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی SX6000 Pro با ظرفیت 512 گیگابایت

  اس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا مدل SX6000 Pro
  اس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا مدل SX6000 Proاس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا مدل SX6000 Pro
  SX6000-Pro
  4.67 out of 5

  اس اس دی M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی SX6000 Pro با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت

  اس اس دی اینترنال M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی SX6000 Pro، با 512 گیگابایت حافظه داخلی و رابط PCIe Gen3x4 گزینه‌ای مناسب برای سیستم‌ها و لپ‌تاپ‌های گیمینگ، رندرینگ، اورکلاکرها و فعالیت‌های حرفه‌ای می‌باشد.
  ۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  اس اس دی M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی SX8200 Pro با ظرفیت 512 گیگابایت

  اس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا مدل SX8200 Pro
  اس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا مدل SX8200 Proاس اس دی 512 گیگابایت ای دیتا مدل SX8200 Pro
  SX8200-Pro
  4.67 out of 5

  اس اس دی M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی SX8200 Pro با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت

  اس اس دی اینترنال M2 ای دیتا مدل ایکس پی جی SX8200 Pro، با 512 گیگابایت حافظه داخلی و رابط PCIe Gen3x4 گزینه‌ای مناسب برای سیستم‌ها و لپ‌تاپ‌های گیمینگ، رندرینگ، اورکلاکرها و فعالیت‌های حرفه‌ای می‌باشد. همچنین این اس اس دی از 3D NAND Flash بهره می‌برد.
  ۴,۵۹۹,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Vivid ظرفیت 32 گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس vivid ظرفیت 32 گیگابایت
  فلش USB 2.0 فیلیپس vivid ظرفیت 32 گیگابایتفلش USB 2.0 فیلیپس vivid ظرفیت 32 گیگابایت
  u2fd32gb-vivid
  5.00 out of 5

  فلش مموری USB 2.0 فیلیپس مدل Vivid ظرفیت ۳۲ گیگابایت

  فلش USB 2.0 فیلیپس Vivid ظرفیت 32 گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

  فلش مموری USB 3.0 فیلیپس مدل Rain ظرفیت 32 گیگابایت

  فلش USB 3.0 فیلیپس rain ظرفیت 32 گیگابایت
  فلش USB 3.0 فیلیپس rain ظرفیت 32 گیگابایتفلش USB 3.0 فیلیپس rain ظرفیت 32 گیگابایت
  u3fd32gb-rain
  0 out of 5

  فلش مموری USB 3.0 فیلیپس مدل Rain ظرفیت ۳۲ گیگابایت

  فلش USB 3.0 فیلیپس Rain ظرفیت 32 گیگابایت ، با ابعاد کوچک و همچنین ظرفیت مناسب، گزینه مقرون به صرفه‌ای برای مصارف خانگی می‌باشد. شما می توانید اطلاعات مهم خود را روی این فلش مموری ریخته و همه جا به همراه داشته باشد.

  ۱۶۹,۰۰۰ تومان