هاب USB آداپتور دار با بدون آداپتور چه تفاوت‌هایی دارد؟