Tag - تفاوت ADSL و 4G

ADSL یا 4G/LTE ، مساله این است !

ADSL یا ۴G/LTE ، مسأله این است !

مقایسه اینترنت ADSL و 4G قبل از مقایسه اینترنت ADSL و 4G ، لازم است ابتدا کمی راجع به کلمات 4G ، LTE و ADSL صحبت کنیم تا تفاوت های این 3 کلمه به طور کامل روشن شود . 4G و LTE با هم متفاوت هستند! از...

Category: بلاگTags: , , , Comments: 9