تگ - روتر

چهار اشتباه رایج هنگام استفاده از روتر ها

قبل از اینکه به بیان چهار اشتباه هنگام استفاده از روتر ها بپردازیم ، کمی راجع به روتر و وظایف آن در شبکه توضیح می دهیم .

روتر چیست ؟
روتر یکی از تجهیزات اتصال به شبکه است که وظایف زیادی به عهده دارد اما دو [...]